OGRÄS-ASSIST

Syngenta OGRÄS-ASSIST- det digitala ogräsverktyget- hjälper dig i din besultsprocess och strategiplanering mot ogräs genom att utifrån ditt fält och de ogräs du har problem med rekommendera optimal produkt och dos för ditt fält. Verktyget är utvecklat av Syngentas tekniska team och experter inom växtskydd och ogräs.

Välj gröda

Välj den gröda/ de grödor som du odlar

Välj ogräs

Välj det ogräs eller de olika ogräs du har problem med i fältet (du kan välja flera ogräs)

Resultat

Här är resultatet av produkt (er) och dosrekommendation(er). Observera att det endast är rekommendation av produkt och dos för ditt fält. Dessa rekommendationer är enbart en guide - du bör alltid bedöma dina risker i fält innan användning av växtskyddsmedel. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningfraser och symboler.

Produkt Dos
{{ result.label }} {{ result.recommendation }} Läs mer